WordPress Theme

Kalite Politikamız

 


Firmamız; metal parça üretim sektörüne çelik malzemelerin ısıl işlemi hizmetini sunmaktadır.Amacımız; Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin her açıdan beğenilmesi, kaliteli  bulunması ve tercih edilmesi bütün Onur Isıl İşlem çalışanlarının gururudur. Bu nedenle;

"Faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması,

  • Müşteri İsteklerini kalite – güvenirlik - maliyet - zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  • Üretim alanımızdaki yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip edilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi,
  • Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve  sürekli  gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarının sağlanması,
  • Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak  yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesinin sağlanması,
  • Ürün kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak ve kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sürekli geliştirmek için planlı olarak yatırımlarımızın devam etmesi,
  • Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve sürekli gelişmeye  yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünü arttırmak esastır.


Onur Isıl İşlem Kalite Yönetim Sistemi, üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuş olup, üst yönetimin tam desteğini görmektedir. Çalışanlarımız, bu sisteme uyulması ve sürekli geliştirilebilmesi yükümlülüğünde ve yetkisindedir.